27 Σεπ 2008

Blogger. Εξαφανίζοντας την Navbar.

Οπως βλέπετε στο επάνω μέρος του blog δεν φαίνεται πλέον η Navbar.
Η διαδικασία γίνεται με την προσθήκη στο body του template των παρακάτω 3 γραμμών.

margin-top:0px;
position: relative;
top: -30px;

ΠΡΟΣΟΧΗ, αφού σώσετε θα μπορείτε να μπείτε στο blog σας μόνο μέσω του dashboard άλλου blog του οποίου είστε ιδιοκτήτης.

Δείτε και τη σχετική εικόνα δίπλα (κλικ).