10 Φεβ 2017

Mike Monteiro: F*ck You, Pay Me

23 Δεκ 2016

Μας φταίει το ευρώ ή...?

 Από το http://www.matrix24.gr/2016/12/giati-prepi-i-ellada-na-epistrepsi-amesos-sti-drachmi/

"...Γιατί λοιπόν να μην επιστρέψουμε, και μάλιστα γρήγορα - γρήγορα, στη δραχμή; 
Η εγκατάλειψη του δομικά προβληματικού ευρώ θα έχει πληθώρα θετικών επιδράσεων στη χώρα μας.
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα τερματιστεί το νομοθετικό χάος, η πολυνομία. 

Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ τα δικαστήρια θα βγάζουν γρήγορα αποφάσεις. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ η δικαιοσύνη θα λειτουργεί αποτελεσματικά. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα εξαλειφθεί η γραφειοκρατία, η δημόσια διοίκηση θα υπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ η χώρα θα αποκτήσει κτηματολόγιο (είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη χωρίς κτηματολόγιο). 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα τερματιστούν τα ρουσφέτια. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα έχουμε αξιοκρατία, μόνον οι καλύτεροι θα στελεχώνουν το δημόσιο. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα σταματήσει η πρακτική του “μέσου”, του ρουσφετιού και η αναζήτηση πολιτικής βοήθειας για διάφορα ζητήματα. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα μπει τέλος στα «φακελάκια». 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ τα σκουπίδια θα μαζεύονται από τους δρόμους και θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα εφαρμόζονται οι νόμοι. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ η χώρα θα αποκτήσει πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και θα τερματιστεί το σημερινό χάος. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα πάψουν πρακτικές όπως νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα τερματιστεί η κακοδιαχείριση και οι σπατάλες στο δημόσιο. Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ τα Πανεπιστήμια θα αναβαθμιστούν. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ τα φροντιστήρια και η παραπαιδεία θα τερματιστούν. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα αποκτήσουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που όλοι θα συμβάλουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ η χώρα θα αποκτήσει στρατηγικό μακροπρόθεσμα σχεδιασμό. Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα γίνουν επενδύσεις. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα αποκτήσουμε νέα παραγωγικό μοντέλο. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα αυξηθούν οι εξαγωγές.
 Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες δαπάνες για τις συντάξεις. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα επιστρέψουν οι χιλιάδες νέοι που μετανάστευσαν στο εξωτερικό. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθεί η απασχόληση. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα τερματιστούν ο κομματισμός και η ευνοιοκρατία. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα αποκατασταθεί η λειτουργία των τραπεζών και θα διοχετεύουν και πάλι χρήματα στην πραγματική οικονομία. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ θα σβήσει το μίσος και ο διχασμός στην πολιτική ζωή. 
Με τη δραχμή ΑΜΕΣΩΣ οι θεσμοί θα λειτουργούν αποτελεσματικά.
Πέραν αμφιβολίας με τη δραχμή η χώρα θα αποκτήσει μια νέα ελπιδοφόρα στρατηγική. 

Και στο τέλος της ημέρας δεν διακινδυνεύουμε και πολλά.
Μετά από όσα έχουμε ζήσει, πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα;"

1 Απρ 2016

Dumbocracy’s Demise: How “Fake Democracy” Destroys “Real Democracy”

“Anything you can do, I can do better. I can do anything Better than you.”— song from Annie Get Your Gun
The conventional wisdom is that democracy is the best form of government. As the imperialist demagogue Winston Churchill, put it, “It has been said that democracy is the worst form of government except for all the others that have been tried.” But such conventional wisdom comes by default. No one has ever offered any evidence in support of it. In fact, no one even knows what such evidence could be. No established criteria exist for the comparative adjectives worst, worse, bad, good, better, and best when they are applied to governments.
Furthermore, that democracy is the best form of government has not always even been the conventional wisdom. Plato, who founded his Academy in Athens around 400 BCE, where democracy is said to have originated, writes, “Dictatorship naturally arises out of democracy.” And at least some of those who wrote the American Constitution in the 1700s were well aware of democracy’s pitfalls and that no democracy had endured for any length of time. John Adams writes, “Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself.” Despite their knowledge, the Constitution’s writers persisted, believing that they could build a nation that avoided the faults that had destroyed earlier democracies. But they were wrong!
In fact, no genuine democracy has ever existed. The citizens of no nation have ever governed themselves. Lincoln’s “of the people, by the people, and for the people” is pure bombast. What has passed for democracy has always been some form of representational oligarchy. But no one can represent two different ideologies at once. Even the word ‘democracy’ has never been adequately defined. If you read the Wikipedia article, you will find numerous different forms of government described, all of which are named democracies but differentiated by a qualifying word. There is representative democracy, constitutional democracy, people’s democracy, etc. As George Orwell says, “It is almost universally felt that when we call a country democratic we are praising it; consequently, the defenders of every kind of regime claim that it is a democracy, and fear that they might have to stop using the word if it were tied down to any one meaning.” Talk about an unqualified democracy is nonsense.
Democracy’s weaknesses are well known. Electorates are poorly educated and inadequately informed. Politicians are corrupt. People are diverse; diversity leads to factions; factions are combative; the combativeness requires a resolution; oppression resolves it. As Mahatma Gandhi understood, “The spirit of democracy is not a mechanical thing to be adjusted by abolition of forms. It requires a change of heart.” As present day India demonstrates, changes in heart seem to be impossible to achieve.
Between the two world wars, two Italians, Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca, claimed that democracy was an illusion that served only to mask oligarchic rule. They claimed that oligarchy is the result of apathy and disagreements among common people as opposed to the drive, initiative, and unity of those who really control society. Pareto’s and Mosca’s error is that they defined the oligarchy as ‘elite,’ and instead of empirically discovering what characteristics these people share, ideal characteristics are attributed to them. Such thinkers seem always to believe that those they believe rule are a select group with a certain ancestry, higher intellect, and wealth whereas if the characters of those in the ruling class were identified empirically, it would have been discovered that they are in reality egomaniacal, shallow, greedy, unimaginative, uncaring, and grossly immoral. Such people never perform good deeds. They are not the best and the brightest, but the worst and the dullest. Original ideas are not a product of their status quo attitudes. See my piece, “The Psychopathic Criminal Enterprise Called America.” Pareto and Mosca are right, however, in attributing superior organizational skills to the ruling class, skills which are especially useful in gaining political power.
But even the oligarchic democracies described in the Wikipedia article once gave a better appearance of rule “by the people” than they do now. Elections were held, ballots were counted, and the winners took office. Well-organized minorities are now unwilling to accept elected governments. The results of elections are merely rejected by the losers. I have written about it in a previous piece: “Demented Democracy.”
When this tendency began is uncertain, but it was certainly given a boost when the United States and its Western allies rejected the results of the election held in Palestine on January 25, 2006. The election was encouraged by the United States and its allies. They admitted that it was not fraudulent. Yet they rejected the result when Hamas rather than Fatah prevailed. The rejection exposed the West’s claim that it promotes and protects democratic movements as a lie. The West was only interested in the outcome. When the result was not what it favored or expected, that the result was determined democratically was irrelevant. If the great defender of democracy could turn its back on a valid democratic election, so could anyone else. Now the rejection of election results is a common practice. Egypt, Thailand, Turkey, Syria, Ukraine are well known examples.
In the countries where this is happening, those who lose elections are easily provoked into public demonstrations in attempts to foster regime change. Sometimes they succeeds; sometimes they don’t! But they always cause conflict. And even if regime changes occur, the regimes that come into power are not always the ones sought by the demonstrators. Just look at what happened in Egypt.
Egyptians began demonstrating in Tahrir Square and elsewhere on January 25, 2011, demanding that President Mubarak be removed from office. The demonstrations brought about the government’s fall. Mubarak was imprisoned. Elections were held, a Constitution was written by the winning followers of the Muslim Brotherhood. Mohammed Morsi prevailed. But the unwillingness of many urban Egyptians as well as many of the Mubarak government’s elite to accept the results of the election brought the anti-democratic, repressive military back in full force, likely destroying the prospect of democracy in Egypt for some time. President Morsi and other leaders of the Muslim Brotherhood were rounded up and arrested. Egypt’s Monopoly gameboard has a square on it that says, “Win an election. Go straight to jail.” Not only was the revolution undone, tyranny follows. The consequence of this tendency of peoples to reject the outcomes of elections is bizarre. This attempt to bring about better government produces government which is worse! Of course, similar events can occur in Ukraine and elsewhere.
You see, a fundamental function of government everywhere is conflict resolution. But the oligarchic democracies the world has become accustomed to, those governments comprised of factions, cannot resolve conflicts. When an election is a contest between people representing contrary factions, unless one faction prevails in all contests, conflict in government is inevitable. The elections exacerbate the conflicts. Fundamental factional views cannot be compromised. Even when possible, compromises between those who want to do something and those who want to do nothing always result in ineffective policies which the factions can then use against one another. “Inadequate spending” becomes “wasteful spending,” for instance. Thanks to institutions like the Kochacola Court, these fundamental conflicts persist decade after decade. When Lincoln emancipated the slaves, he merely transformed the concept of slavery into the concept of racism. The people who were once enslaved were evermore to be considered as second class human beings. Separation of the parties or the oppression of one of them becomes the only solution to such fundamental conflicts. Government allowed people to oppress the blacks Lincoln freed to create a semblance of unity. Egypt’s military rulers are oppressing the Muslim Brotherhood for the same purpose. When governments can’t resolve conflicts, the conflicts are hidden by oppression.
The practices that nation’s use to stir the witches’ cauldron to bring about regime change are childish tit for tat games. Anything one government can do, another can do too. The practices do nothing more that generate conflict. When the tit for tat becomes the rat a tat tat of machine guns, we will all pay the price in pounds of flesh and gallons of blood. And absolutely nothing will ever be better for it. Generating conflict is dumb! Those who start wars often lose them.
The advocates of democracy who believe they can make things better by rejecting the results of elections make even our oligarchic democracies dumber than they already are. They are then undone by the emergence of tyranny. The well known history of democracy, which our ruling oligarchies have ignored, then repeats itself. Time marches on a treadmill.
Thanks to the proliferation of communications devices, disillusion with political leaders is spreading. In the United States, the approval ratings of government are dismal. There is a general dissatisfaction with the ruling class across much of Europe. The so-called “Spring” exhibits the disillusion in the Arab world. Disillusion is growing in India, Japan, and Turkey. Never has the world seen such disillusionment. No institutions have emerged to dissipate it. The ruling class is under fire almost everywhere; yet it is completely effete. The danger is that it will everywhere revert to tyrannical policies as it has throughout history. If the “change of heart” that Gandhi mentions was ever needed, it is needed now.
John Kozy is a retired professor of philosophy and logic who writes on social, political, and economic issues. After serving in the U.S. Army during the Korean War, he spent 20 years as a university professor and another 20 years working as a writer. He has published a textbook in formal logic commercially, in academic journals and a small number of commercial magazines, and has written a number of guest editorials for newspapers. His on-line pieces can be found on http://www.jkozy.com/ and he can be emailed from that site’s homepage.

1 Φεβ 2016

Zygmunt Bauman: “Social media are a trap”

The Polish-born sociologist is skeptical about the possibilities for political change

Zygmunt Bauman has just celebrated his 90th birthday and taken two flights from his home in the northern British city of Leeds to get to an event in Burgos, northern Spain.
He admits to being tired as we begin the interview, but he still manages to express his ideas calmly and clearly, taking his time with each response because he hates giving simple answers to complex questions.
Since developing his theory of liquid modernity in the late 1990s – which describes our age as one in which “all agreements are temporary, fleeting, and valid only until further notice” – he has become a leading figure in the field of sociology.
His work on inequality and his critique of what he sees as the failure of politics to meet people’s expectations, along with a highly pessimistic view of the future of society, have been picked up by the so-called May 15 “Indignant” movement in Spain – although he has repeatedly highlighted its weaknesses.


Born in Poland in 1925, Bauman’s parents fled to the Soviet Union following the German invasion in 1939.
In 1968, after he was stripped of his post as a teacher and expelled from the Communist Party along with thousands of other Jews in the wake of the Six-Day War, he left for the United Kingdom, taking up a post at Leeds University where he is now Emeritus Professor of Sociology.
His work has been awarded numerous international prizes, among them Spain’s Prince of Asturias Award, in 2010.
He has outlined his pessimistic world view in books such as 2014’s Does the Richness of the Few Benefit Us All?, which argues that the world is paying a high price for the neoliberal revolution that began in the 1980s and that wealth has not trickled down to the rest of society.
In Moral Blindness, published last year, he and co-author Leonidas Donskis warn about the loss of community in our increasingly individualistic world.

QUESTION. You have described inequality as a “metastasis.” Is democracy under threat?
ANSWER. We could describe what is going on at the moment as a crisis of democracy, the collapse of trust: the belief that our leaders are not just corrupt or stupid, but inept. Action requires power, to be able to do things, and we need politics, which is the ability to decide what needs to be done. But that marriage between power and politics in the hands of the nation state has ended. Power has been globalized, but politics is as local as before. Politics has had its hands cut off. People no longer believe in the democratic system because it doesn’t keep its promises. We see this, for example, with the migration crisis: it’s a global phenomenon, but we still act parochially. Our democratic institutions were not designed for dealing with situations of interdependence. The current crisis of democracy is a crisis of democratic institutions.

Q. In which direction is the pendulum that you describe between freedom and security swinging at the moment?
A. These are two values that are tremendously difficult to reconcile. If you want more security, you’re going to have to give up a certain amount of freedom; if you want more freedom, you’re going to have to give up security. This dilemma is going to continue forever. Forty years ago we believed that freedom had triumphed and we began an orgy of consumerism. Everything seemed possible by borrowing money: cars, homes… and you just paid for it later. The wakeup call in 2008 was a bitter one, when the loans dried up. The catastrophe, the social collapse that followed hit the middle classes particularly hard, dragging them into a precarious situation where they remain: they don’t know if their company is going to merge with another and they will be laid off, they don’t know if what they have bought really belongs to them… Conflict is no longer between classes, but between each person and society. It isn’t just a lack of security, but a lack of freedom.

Q. You say that progress is a myth, because people no longer believe the future will be better than the past.
A. We are in a period of interregnum, between a time when we had certainties and another when the old ways of doing things no longer work. We don’t know what is going to replace this. We are experimenting with new ways of doing things. Spain tried questioning things through the May 15 (15M) movement, when people took over public spaces, arguing, trying to replace parliamentary procedures with a kind of direct democracy. This hasn’t lasted long. Austerity policies will continue, nobody could stop them, but they could still be relatively effective in finding new ways to do things.

Q. You have argued that the likes of 15M and the global Occupy movement know “how to clear the way, but not how to create something solid.”
A. People set aside their differences for a while in the public squares for a common goal. If that goal is negative, about getting angry with someone, there is more chance of success. In a way it could have been an explosion of solidarity, but explosions are very powerful and short-lived.


Q. You also believe that by their nature, there is no room for leadership in rainbow coalitions.
A. It is precisely because such movements lack leaders that they can survive, but it is also precisely because they lack leaders that they cannot convert their sense of purpose into action.

Q. In Spain, the 15M movement has helped create new political forces.
A. Changing one party for another will not solve the problem. The problem is not that the parties are wrong, but that they don’t control things. Spain’s problems are part of a global problem. It’s a mistake to think you can solve things internally.

Q. What do you think about the Catalan independence project?
A. I think we’re still following the principles of Versailles, when the idea of each nation’s right to self rule was established. But that’s a fiction in today’s world, when there are no more homogeneous territories. Today, every society is just a collection of diasporas. People join the societies to which they are loyal and pay their taxes, but at the same time, they do not want to give up their identity. The connection between where you live and identity has been broken. The situation in Catalonia, as in Scotland or Lombardy, is a contradiction between tribal identity and citizenship. They are Europeans, but they don’t want to talk to Brussels via Madrid, but via Barcelona. The same logic is emerging in almost every country. We are still following the same principles established at the end of World War I, but there have been many changes in the world.


Q. You are skeptical of the way people protest through social media, of so-called “armchair activism,” and say that the internet is dumbing us down with cheap entertainment. So would you say that the social networks are the new opium of the people?
A. The question of identity has changed from being something you are born with to a task: you have to create your own community. But communities aren’t created, and you either have one or you don’t. What the social networks can create is a substitute. The difference between a community and a network is that you belong to a community, but a network belongs to you. You feel in control. You can add friends if you wish, you can delete them if you wish. You are in control of the important people to whom you relate. People feel a little better as a result, because loneliness, abandonment, is the great fear in our individualist age. But it’s so easy to add or remove friends on the internet that people fail to learn the real social skills, which you need when you go to the street, when you go to your workplace, where you find lots of people who you need to enter into sensible interaction with. Pope Francis, who is a great man, gave his first interview after being elected to Eugenio Scalfari, an Italian journalist who is also a self-proclaimed atheist. It was a sign: real dialogue isn’t about talking to people who believe the same things as you. Social media don’t teach us to dialogue because it is so easy to avoid controversy… But most people use social media not to unite, not to open their horizons wider, but on the contrary, to cut themselves a comfort zone where the only sounds they hear are the echoes of their own voice, where the only things they see are the reflections of their own face. Social media are very useful, they provide pleasure, but they are a trap.

12 Δεκ 2015

ΠΩΣ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

(αναδημοσίευση)
Σε τηλεοπτικη συνεντευξη ο φιλοσοφος-συγγραφεας κ Στ.Ραμφος ανεφερε για την γενια του Πολυτεχνειου ότι «μια ηρωικη σταση τριων ημερων εγινε τροπος διεκδικησης κεκτημενων για τα
επομενα 30 χρονια»
Σε ένα δημοσιευμα του δημοσιογραφου Α.Παπανδροπουλου(μελος του ΔΣ της Ενωσης Συντακτων του Ευρωπαικου Συμβουλιου) στην «Εστια» απο στοιχεια του ΟΟΣΑ, καταγραφει  χαρακτηριστικα πως  η  γενια της  αριστερης  καθοδηγης και  του επαγγελματικου συνδικαλισμου ,κατεστρεψε τη χωρα.
Στα χρονια 1980-2010 πραγματοποιηθηκαν 5.280 γενικες και κλαδικες απεργιες.
Το 96% αυτων ,αφορουσε τον Δημοσιο Τομεα.
Χαμενες εργασιμες ημερες 1385. Δηλ. 45 εργασιμες κάθε χρονο, δηλ. πανω από 2 μηνες το χρονο το Δημοσιο δεν λειτουργουσε. Δηλ. σε 30 χρονια το Δημοσιο δεν λειτουργησε για 5 χρονια. Τραγικο!!!
Το κοστος από τις απεργιες αυτές ανερχεται στα 135 δις ευρω. Δηλ.το 40% του συνολικου δημοσιου χρεους της Ελλαδας, ή το 55% των ελλειματων των ασφαλιστικων ταμειων.
Το κακο δε σταματαει εδώ.
Οι απεργιες αυτές ,εκτος το ότι πληρωθηκαν οι περισσοτερες, απεφεραν συμφωνιες για προνομια και επιδοματα, υπολογισμενα στα 140 δις ευρω δηλ. το 4% του ΑΕΠ όταν αυτό σημερα βρισκεται στο 10%.
Αν υπολογισει κανεις και το κοστος από την διατηρηση των κλειστων επαγγελματων , πρεπει να προστεθουν αλλα 120 δις με συμμετοχη στο ΑΕΠ +2%.
Από το 1993-2010 οι προσληψεις στο δημοσιο ανερχονται σε 600.000 υπαλληλους με κοστος τα 500 δις.
Στα χρονια αυτά δοθηκαν 180.000 συνταξεις μη ανταποδοτικου χαρακτηρα (εθνικης αντιστασης, αναπηρικες , ΟΓΑ κλπ) με κοστος 24 δις.
Στην διαρκεια από το 1990-2010 καταγραφονται σε 180 φοιτητικες κινητοποιησεις , λεηλασιες, βανδαλισμους σε ιδιωτικη και δημοσια περιουσια με ανυπολογιστο κοστος. Οι παραπλευρες απωλειες της ακυρηχτης επαναστασης της «εργατικης ταξης» εναντιον του ξενου και ντοπιου κεφαλαιου, καταγραφουν το κλεισιμο 10.000 μικροεπιχειρησιων με πολλαπλασιο αριθμο απολυμενων.
Και ενώ όλα αυτά συμβαινουν, μια κοινωνια παραλληλα με την επαναστατικη, καταναλωνει κάθε χρονο 46 δις εισαγομενα προιοντα και παραγει μονο 16 δις. Η διαφορα ανερχεται σε 30 δις το χρονο που μονο κανεις να υπολογισει τα τελευταια 10 , αγγιζει τα 300 δις από το δημοσιο χρεος.
Είναι πραγματικα αστειο να διαδηλωνουν καθημερινα εναντιον της πλουτοκρατιας όταν αυτή δεν υπαρχει πια, είναι αστειο να φωναζουν ότι τα χρεη να τα πληρωσουν αυτοι που φοροδιαφευγουν όταν ο μεγαλυτερος φοροφυγας είναι το ιδιο το Δημοσιο,(π.χ. ο ΟΣΕ χρωσταει 1,2 δις) είναι αστειο λοιπον να ξιφομασκουμε στον αερα με φαντασματα που υπαρχουν μονο στην ιδεολογοληπτικη θολοκουλτουρα της εγχωριας αριστερας.
Βγαινει ξεκαθαρα το συμπερασμα,(εκ του αποτελεσματος) ότι η γενια του Πολυτεχνειου με την σταση της καταστρεψε τη χωρα, σ΄αυτό όμως που δεν εχω καταληξει ακομη, είναι αν η γενια του Πολυτεχνειου είναι ηλιθια ή δολια;

7 Ιουν 2015

After Effects Remove part of the duration (or a frame) of a layer

 1. In the Timeline panel, set the work area to include only the portion of the layers’ duration to remove: Move the current-time indicator to the time that the work area is to begin, and press B. Move the current-time indicator to the time at which the work area is to end, and press N.
   
 2. Do one of the following:
  • Select the layers from which to remove a section.
  • Select the Lock switch for layers that you do not want affected by the extraction. Press F2 to deselect all layers.
  Note:
  If no layers are selected, the following step removes the section from all unlocked layers.

 3. Do one of the following:
  • To remove the section and leave a gap of the same duration as the removed section, choose Edit > Lift Work Area.
  • To remove the section, choose Edit > Extract Work Area. The gap is closed by ripple deletion.

31 Ιαν 2015

When VPN causes 100% CPU, unresponsive mouse & keyboard.

It's because Microsoft Security Essentials (antivirus) is scanning the C:\windows\tracing folder.

What to do.

Wait as long as it takes for the proccess to finish.
It can take many minutes, up to half an hour depending on your configuration.
Just wait, go for a walk or something.

After that, open a command prompt AS ADMINISTRATOR and run the command

netsh ras set tracing * disabled


Now you may delete all the contents of the C:\windows\tracing  folder and enjoy your VPN

23 Απρ 2014

Πώς λειτουργεί το bitcoin

Μια απλoυστευτική αλλά εύστοχη εξήγηση του πώς λειτουργεί το bitcoin.

http://expectedpayoff.com/blog/2013/03/22/bitcoin-and-the-byzantine-generals-problem/

8 Φεβ 2014

Completely disable Firefox disk caching (etc)

http://nctritech.wordpress.com/2012/12/08/completely-disable-firefox-disk-caching-for-speed-and-paranoia/

 1. Open Firefox. Go to the address bar, type about:config and hit [Enter].
 2. It might warn you not to play around. Click “I’ll be careful, I promise!”
 3. Type “prefetch” into the search box. You should see an option called “network.prefetch-next” which you can double-click to change to “false.”
 4. Search for “cache.disk” this time. Change “browser.cache.disk.enable” to “false” and change “browser.cache.disk.capacity” to “0.”
 5. Close and re-open Firefox.
 6. Hit [Ctrl] + [Shift] + [Delete] to bring up the “Clear Recent History” box. Change your time range to “Everything” and make sure “Cache” is checked. This erases the entire disk cache.
 7. For the really paranoid, install CCleaner (don’t install anything else it offers to install while you do it), find the “Wipe Free Space” option at the bottom of the left column, right-click on it, and choose “clean.” (It might warn you that it’s going to delete stuff, but proceed anyway.) This erases the contents of all of the empty space on the hard drive, including anything that was in the disk cache you just deleted and anything that has ever been deleted from the computer.
 8. [Update for newer Firefox versions] Firefox stores thumbnails of pages you visit for the new “New Tab” page previews. To get rid of this while you’re in about:config, right-click somewhere and go to New -> Boolean, call it browser.pagethumbnails.capturing_disabled and set it to true. Restart Firefox and no more behind-your-back thumbnails.

5 Φεβ 2014

Αντισυνταγματική η αυτόφωρη σύλληψη για χρέη στο Δημόσιο

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης, στις 3-2-2014, δικάζοντας επιχειρηματία που είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η αυτόφωρη σύλληψη και διαδικασία και παρέπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο για τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση που υπέβαλλε ο συνήγορος υπεράσπισης κ.Μανώλης Παπάς, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 3943/2011, που χαρακτηρίζουν διαρκές το αδίκημα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο, είναι αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και σε θεμελιώδεις αρχές του Ποινικού Δικαίου.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν θεσπίστηκε το αυτόφωρο, ανέφερε ότι «η συμβατότητα της ρύθμισης με τα άρθρα του συντάγματος θα κριθεί στην πράξη από τα δικαστήρια».

Στην πράξη λοιπόν κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ένα μέσο πίεσης εισπρακτικού χαρακτήρα για τους σκοπούς  του οποίου δεν είναι δυνατό να καταλύει θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη.

Το συγκεκριμένο μέτρο όμως, εκτός από παράνομο, είναι και αναποτελεσματικό: μέχρι σήμερα συνελήφθησαν περίπου 1.800 φορολογούμενοι για διάφορα αδικήματα (μη καταβολή χρεών, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων κτλ.) για οφειλές που φτάνουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το δημόσιο εισέπραξε περίπου... 20 εκατομμύρια.

http://www.eea.gr/

3 Ιουν 2013

27 Μαΐ 2013

Could not find this item. This is no longer located in...

Windows7 64 bit.

Μου είχε σπάσει τα νεύρα κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέου φακέλου ξεκινούσε με 

Could not find this item This is no longer located in...

μετά, από μερικά κλικ ή enter έστρωνε.

Η λύση συζητήθηκε εδώ
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itprogeneral/thread/042e747a-0e25-4190-b0a2-82f3e9635eb0/

και είναι αυτό το registry patch
http://www.techjawa.com/wp-content/uploads/2010/05/FolderFix.zip

Αν έχετε 32 bit windows το FolderDescriptions x86.reg, 
αν έχετε 64 bit windows το FolderDescriptions x64.reg

11 Απρ 2013

Removing malware online

Εξαιρετικό άρθρο με online scanners και self booting cds

https://windowssecrets.com/newsletter/a-dozen-tools-for-removing-almost-any-malware/

9 Φεβ 2013

How to hide robots.txt and show it only to validated robots

1. Add these lines to your .htaccess file

RewriteEngine On
RewriteCond %{http_user_agent} !(googlebot|Msnbot|Slurp) [NC]
RewriteRule ^robots\.txt$ http://mysite.com/  [R,NE,L]
AddHandler application/x-httpd-php .txt


So  if you are not one of the three big search engines and want to reach
the robots.txt file you will be redirected to the main domain.
The last row makes your robots.txt file behave as a php script.

2. Open a text editor and insert the code below into a file that you
save as reversedns.php and upload it to your root folder.


If the robot can not be validated the script will redirect it to the main domain.

If somebody masks as googlebot he will fail during this valadiation.

3. Open the robots.txt file you would like to protect and insert the code below to the first line.

PHP Code:

Original post found at http://www.ukwebmasterworld.com/programming/7256-hide-your-robots-txt-visitors-show-only-validated-robots.html and copied just in case it goes offline

21 Ιαν 2013

Windows7 64bit can't find driver for shared printer

Why:
The 32bit driver name is different than the 64bit driver name. 
You need to create a Local Port which will copy the print formated data to the XP machine shared printer.


How to do it:
on Windows 7


 • Add Printer
 • Local Printer
 • Add Local Port
\\XPCOMPUTER\printersharename    (Make the share name one word or you have to "" quote the whole thing)

 • Select the driver installed when you connected the device to USB
 • Complete the wizard
 • Print the test page.

17 Ιαν 2013

Transparency Report torrents and files

Η Google δημοσιεύει το transparency report
http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/domains/?r=last-month
με τα αιτήματα που δέχεται για να αφαιρεθούν links.


Η λίστα είναι πολλαπλά χρήσιμη... ;-)

ΥΓ Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας δεν έχει καταλάβει ότι το "τζίνι" έχει βγει από το μπουκάλι και δεν εννοεί να προσαρμοστεί σε νέο μοντέλο διανομής, αν και αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, όχι δικό μας...Optimizing jpeg images for the web

Using Jpegcrop Windows Application

http://jpegclub.org/jpegcrop.zip


Just open and then save the Jpeg file, using the following settings:This image was actually reduced from 75,1 KB to 44,4 KB

8 Ιαν 2013

David Garret

Με 13 νότες το δευτερόλεπτο! ο Γερμανός βιολιστής David Garret έχει το ρεκόρ Γκίνες στην ταχύτητα εκτέλεσης μουσικής με βιολί. Δες τον όταν ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ.


Απόλαυσέ τον, (σε HD) στο "He's a pirate", την χαρακτηριστική μελωδία των "Πειρατών της Καραϊβικής".

24 Δεκ 2012

Πρόβλημα με δίσκο 3TB ?

Κόλλησες κάπου στα 2.2TB και δεν μπορείς να πάρεις όλο τον χώρο από τον καινούριο δίσκο σου;

Αν υποθέσουμε ότι είσαι ΟΚ με όλες τις άλλες προϋποθέσεις δηλαδή:

* Το bios είδε τον δίσκο σου ως 3 Terabyte

* Το λειτουργικό σου είναι 64 bit vista ή 64 bit windows7 ή 64 bit windows8 ώστε να υποστηρίζει boot από GuidPT ή απλά GPT [Globally unique identifier Partition Table]

Σε αντίθετη περίπτωση μην τον βάλεις για boot δίσκο, αλλά για δίσκο δεδομένων.Τότε πας:
1.  Disk management [Control panel, Administrative tools, Computer management]

2. Διαγράφεις όλα τα partition που ίσως έχεις φτιάξει Σ ΑΥΤΟΝ τον ΔΙΣΚΟ (αν έχεις φτιάξει).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΧΑΝΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ

3. Δεξί κλικ στον δίσκο και επιλέγεις Convert to GPT. (ο δίσκος δεν θα έχει πλέον MBR αλλά GPT)


Έτοιμοι! Μπορείς να φτιάξεις ένα partition μέχρι 4 terabyte. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλεις να κάνεις boot από GPT δίσκο πρέπει η motherboard να υποστηρίζει EFI / UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
24 Οκτ 2012

Αντίθετοι στη ΣΩΣΤΗ ρύθμιση!

Μία σωστή ρύθμιση έχει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 που έρχεται (προσχέδιο της 14/10 σελ.44) και σ' αυτήν έχει αντίρρηση η κυβέρνηση! Authorities object!

Η πρόβλεψη του μνημονίου είναι να γίνει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ το Επιμελητήριο για τις εταιρείες.

Η υπόθεση μας παιδεύει τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα...

Δεκ.2010:
Να γίνουν προαιρετικά τα Επιμελητήρια.

19 Σεπ 2012

When using an SSD drive in windowsXP

The OS does not support TRIM so you'd better do the following:
 
 • Enable Write Caching
 • Disable indexing
 • Disable Superfetch
 • Disable Prefetch
 • Firefox - Use memory cache instead of disk cache
 • Disable the Page File
 • Disable System Restore
 • Disable Hibernate

18 Σεπ 2012

Τι θέλουν οι γυναίκες. Τι θέλουν οι άντρες.


Όμως προκύπτει από έρευνα του ΑΠΘ, που έγινε σε άνδρες και γυναίκες από 30 έως 50 ετών υψηλού μορφωτικού επιπέδου, το ισχυρό φύλο δεν συμπαθεί πολύ τις χειραφετημένες γυναίκες.

Σε ερώτηση σχετικά με το τι τους ενοχλεί περισσότερο στη σύγχρονη γυναίκα, 

το 73,4% δήλωσε την επιθετικότητα ως άκρως αρνητικό στοιχείο.
Ακολουθούν: η «ανεπαρκής σύντροφος» με ποσοστό 54%,
η «ανεπαρκής μητέρα» με 47,3%,
η «πολυγαμία» με 18,7% και
η «ανεπαρκής νοικοκυρά» με 14%.


Οι γυναίκες από την άλλη δεν αντέχουν τους άνδρες που ξεχνούν το αρσενικό τους ταμπεραμέντο.

Στην ερώτηση «Τι σας ενοχλεί περισσότερο στο σύγχρονο άνδρα», 7 στις 10 απαντούν: η αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών.

Επίσης 7 στις 10 δεν εκτιμούν την «έλλειψη αυτοπεποίθησης»,
5 στις 10 τη «χαμηλή κοινωνικότητα»,
ενώ ένα ποσοστό, 41,3%, ενοχλείται από την έλλειψη αρρενωπής εικόνας.


Ενδεικτικό πάντως των σύγχρονων τάσεων είναι πως σε περιόδους απουσίας μόνιμου ερωτικού συντρόφου,
4 στις 10 γυναίκες πηγαίνουν στα μπαρ για να εντοπίσουν το θήραμα που τις ενδιαφέρει.

Αντίθετα, οι άνδρες καταφεύγουν στο Ιντερνετ (20,7%),
στις παραγγελίες ερωτικών συντρόφων μέσω πρακτορείων (13,3%),
περιορίζονται στο διαδικτυακό σεξ (7,4%),
ή επισκέπτονται, απλά, έναν οίκο ανοχής (6%).Πηγή www.iatropedia.gr/articles/read/2706

2 Σεπ 2012

Forcing Vuze to use only your VPN

Connect to the VPN.

In Vuze menu go to "Tools" > "Options"
Under "Mode", select "Advanced"
Go to "Connection" > "Advanced connection settings".

Find the VPN related adapters, which may be:

    TAP-Win32 Adapter
    WAN Miniport (PPTP)
    WAN Miniport (L2TP)
(or any other)

TAP adapter is responsible for OpenVPN connections.
WAN Miniports for PPTP and L2TP connections.

Enter the interface identifier into the field next to "Bind to local IP address or interface".

Note that the interface identifier is named different on every system, so make sure to check how exactly it is called on yours. e.g. "eth15" "net2" "net1" "ppp2" etc

For testing enter it into the field and click "Save".

When you're disconnected from the VPN , downloads in Vuze should immediately stop.

You may append interface identifiers after each other, entering "eth15;net1;net2" into the field.


18 Αυγ 2012

How to remove libraries in 64bit windows7

ONLY FOR 64-bit Windows 7

* Open regedit.

* Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\ShellFolder
* In the left pane of regedit, right click ShellFolder key, click Permissions.
At the top, select the Administrators group.
At the bottom, check the Allow box to the right of Full Control and click OK.

* In the right pane of regedit, right click on Attributes and click on Modify.

To Remove All Libraries from the Navigation Pane Type b090010d and click OK.

* Close, Reboot, Done!

How to delete ghost SMS from Android

WARNING! You'll lose ALL SMS & MMS data

Connect to your Android using Android Commander by PanPiotr
Make sure Settings->Applications->Development->USB debugging is enabled in phone settings.


Delete MMSSMS.DB file found in

/data/data/com.android.providers.telephony/databases/

Done!

6 Φεβ 2012

Greek MEP: Do we need ACTA?

Από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , 6/2/2012
 • Η γνωμοδότηση θα εξετάζει εάν η διεθνής συνθήκη που υπέγραψε η ΕΕ παραβιάζει ή όχι το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

 • "Χρειαζόμαστε την ACTA;", το βασικό ερώτημα που θέτει ο ·Έλληνας ευρωβουλευτής

Εισηγητής της γνωμοδότησης που θα συντάξει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία θα εξετάζει τη συμβατότητα της ACTA με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ορίστηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Δρούτσας. 

Η γνωμοδότηση αυτή θα καθορίσει την στάση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, που θα προτείνει τελικά την απόρριψη ή την έγκριση της συνθήκης. Σημειώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο πέρα από το να εγκρίνει ή να απορρίψει την ACTA δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει τροπολογίες,

Ο κ. Δρούτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Το βασικό ερώτημα είναι "χρειαζόμαστε την ACTΑ;" και κανείς δεν έχει δώσει στο Ευρωκοινοβούλιο μια πειστική, θετική απάντηση. Όπως επίσης η Κομισιόν και το Συμβούλιο δε μπορούν να δικαιολογήσουν γιατί επέλεξαν αυτήν την διαδικασία για να επιβάλουν την υιοθέτηση ποινικών κυρώσεων για την καταπολέμηση της λεγόμενης "πειρατείας" και παραποιημένων προϊόντων, από όλα τα Κράτη-Μέλη, παρακάμπτοντας μάλιστα την αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου ·η γιατί επέλεξαν αυτό το πλαίσιο για να συμφωνήσουν αυθαίρετα σε ορισμούς που δεσμεύουν τα Ευρωπαϊκά Κράτη κι ας θέτουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Οι τακτικές αυτές της Κομισιόν έχουν δημιουργήσει δικαιολογημένα σοβαρές ανησυχίες σε πολλούς πολίτες, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους.
Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις διαμαρτυρίες που φτάνουν σε μένα, και σε πολλούς άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές για το περιεχόμενο της
ACTA.
Σκοπεύω επίσης να χρησιμοποιήσω όλες τις νομικές οδούς και εργαλεία που έχει στη διάθεση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάσει τη συμβατότητα της ACTA με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι να εξετάσει διεξοδικά και αντικειμενικά το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ως εισηγητής θα προσπαθήσω να ακούσω όσες περισσότερες απόψεις και επιχειρήματα με απόλυτη διαφάνεια. Η γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτική του γόνιμου και ειλικρινούς διαλόγου που οφείλουμε να διεξάγουμε με τους πολίτες το επόμενο διάστημα."   


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ , Ευρωβουλευτής

25 Δεκ 2011

neverenoughlights.com

Εχω μείνει έκθαμβος από τη δουλειά που έριξαν στο σπίτι και στον προγραμματισμό! από το www.neverenoughlights.com

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

19 Δεκ 2011

Lidl +50% τουλάχιστον.

Βρεθήκαμε στη Φραγκφούρτη. 
Zeil, κεντρικός δρόμος. 
Ρωτήσαμε για SuperMarket, μας είπαν "-πάτε από κει". 
Εκεί ήταν το Lidl. Τι να κάνουμε, ξένο μέρος, που να ψάχνεις, μπήκαμε. 
Το μαγαζί μικρό και στενάχωρο. Καμιά σχέση με τα δικά μας "άνετα".
Βρήκαμε τα φαγώσιμα που θέλαμε. Το εβαπορέ ήταν σε χάρτινη συσκευασία!
Εχοντας ακούσει τόσα και τόσα, κρατήσαμε την απόδειξη.

Δυο βδομάδες μετά. Είμαστε Καλαμαριά. Πάμε να δούμε αν όντως ισχύουν αυτά που λένε. Όντως αρκετά προϊόντα του Γερμανικού, δεν υπήρχαν στο ελληνικό.

Βρήκαμε όμως τις σοκολάτες Ritter (όλες μία τιμή, αν και οι 2 που βρήκαμε στην Φραγκφούρτη δεν υπήρχαν στην Ελλάδα) 
το γκούντα λάιτ σε φέτες ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ, και οι βάφλες σε συσκευασία 8 τμχ ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες.

Οι τιμές: +50% + 48% +67%

ΟΚ, εκεί το ΦΠΑ ειναι 7% κι εδώ 13% (τρομάρα μας) και αυτό δικαιολογεί το 6%

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ;;;;; Στην υγειά των κορόιδων (που τα βρίζουμε κι από πάνω)...22 Νοε 2011

Ανοιχτή επιστολή σε έναν spammer

Αγαπητέ "κύριε":
Με το παρακάτω email:
1. Παραβιάζετε το μισό Ποινικό κώδικα. Το Νόμο 2472/1997, την υπ’ αριθ. 50/20-1-2000 Απόφαση της ΑΠΔ, το άρθρο 9 παρ. 10, 11 & 12 του Ν. 2251/94, το άρθρο 6 Π.Δ. 131/2003, το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, δημιουργώντας τη βάση, διατηρώντας τη βάση και στέλνοντας μου το παρακάτω email.

2. Εγώ, ο όχι και ιδιαίτερα σχετικός, από τα headers έχω την ip σας. Έχετε μια DSL στην HOL η οποία τη στιγμή της αποστολής είχε την IP ppp046177172171.dsl.hol.gr  (Mon, 21 Nov 2011 19:42:27 GMT)
H Hol μπορεί να σας βρει, ο Εισαγγελέας μπορεί να σας βρει, η Δίωξη Οικονομικού εγκλήματος μπορεί να σας βρει.

3. Σας προτείνω να σταματήσετε να ενοχλείτε 100.000 ανθρώπους.


Χωρίς εκτίμηση,

Ενας παραλήπτης.


Received: (qmail 32054 invoked from network); 21 Nov 2011 19:42:31 -0000
Received: from unknown ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
(envelope-sender <XXXXXXXXXXXXXXXXX@yahoo.gr>)
by ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (qmail-1.03) with SMTP
for <
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ>; 21 Nov 2011 19:42:31 -0000
X-IronPort-Anti-Spam-Result: AoICAKmoyk5N7r1BlGdsb2JhbABDgk2CNJkQiH6DUAEBAQEJCwkJFAMigWUBBAMBAQQBBSMIFQEBAQEUFwsBDglEAgIvAQ4OCwwBI4UxAQErggYBCaF8aUcKglwBBYUMiS4BBokBgRaURoU3KUaIIIM5
Received: from nm12.bullet.mail.ird.yahoo.com ([77.238.189.65])
by ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ with SMTP; 21 Nov 2011 12:42:30 -0700
Received: from [77.238.189.49] by nm12.bullet.mail.ird.yahoo.com with NNFMP; 21 Nov 2011 19:42:27 -0000
Received: from [212.82.108.123] by tm2.bullet.mail.ird.yahoo.com with NNFMP; 21 Nov 2011 19:42:27 -0000
Received: from [127.0.0.1] by omp1032.mail.ird.yahoo.com with NNFMP; 21 Nov 2011 19:42:27 -0000
X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3
X-Yahoo-Newman-Id:
823987.47681.bm@omp1032.mail.ird.yahoo.com
Received: (qmail 24202 invoked by uid 60001); 21 Nov 2011 19:42:27 -0000
Received: from [46.177.172.171] by web29306.mail.ird.yahoo.com via HTTP; Mon, 21 Nov 2011 19:42:27 GMT
X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.115.325013
References: <
1321904458.38991.YahooMailNeo@web29305.mail.ird.yahoo.com> <1321904486.58217.YahooMailNeo@web29311.mail.ird.yahoo.com> <1321904521.85644.YahooMailNeo@web29309.mail.ird.yahoo.com>
Message-ID: <
1321904547.24160.YahooMailNeo@web29306.mail.ird.yahoo.com>
Date: Mon, 21 Nov 2011 19:42:27 +0000 (GMT)
From: Business Ecommerce <
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ>
Reply-To: Business Ecommerce <
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ>
Subject: =?utf-8?B?ISHOks6sz4POtyDOvM61IGVtYWlscyEh?=
To: undisclosed recipients: ;
In-Reply-To: <
1321904521.85644.YahooMailNeo@web29309.mail.ird.yahoo.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="1621457529-440049228-1321904547=:24160"
X-Nonspam: None
----- Original Message -----

From: Business Ecommerce
To: undisclosed recipients
Sent: Monday, November 21, 2011 9:42 PM
Subject: !!Βάση με emails!!

!!!!! Βάση 100.000 Emails !!!!!!
Επωφεληθείτε από τα δυνατότητες των πρακτικών email marketing και αποκτείστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
Σας δίνουμε την δυνατότητα να γίνετε γνωστοί σε ένα μεγάλο μερίδιο της Ελληνικής αγοράς και να κερδίσετε ακόμα περισσότερους πελάτες. Αν θέλετε να αποκτήσετε 100.000 emails ατομικά και εταιρικά από όλη την Ελληνική επικράτεια, ΜΟΝΟ με 50 ε, επικοινωνήστε μαζί μας με email για περαιτέρω πληροφορίες.
Γνωρίζετε ότι!
Σύμφωνα με τα στατιστικά, στα 1000 emails θα κλείσετε τουλάχιστον 3 δουλειές. Στα 100.000 θα έχετε περίπου 300 νέους πελάτες οι οποίοι θα σας συστήσουν και σε πολλούς άλλους.
Σας ενημερώνουμε ότι αυτό θα είναι και το μοναδικό ενημερωτικό-διαφ/κό email που θα λάβετε από εμάς. Εκτός αν επιθυμείτε εσείς περαιτέρω συνεργασία. Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση την διαγράφουμε οριστικά έπειτα από την τρέχουσα επικοινωνία.
Χρήσιμη Πληροφορία: Στα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει η δυνατότητα για τον αποκλεισμό των αποστολέων μηνυμάτων ώστε να μη λάβετε ξανά στο μέλλον μήνυμα από αυτούς σε περίπτωση που δεν το θέλετε.
Στο Outlook Express: Επιλέγετε το μήνυμα, πάτε στο μενού «Μήνυμα» και επιλέγετε «αποκλεισμός αποστολέα» (messageblock sender).
Στο hotmail: Το στέλνετε στα ανεπιθύμητα και από εκεί επιλέγετε από το μενού «εκκαθάριση» την εντολή «αποκλεισμός από..». Με παρόμοιο τρόπο γίνεται σε όλα τα προγράμματα.

2 Νοε 2011

Ο ΓΑΠ στις Κάννες (twitter GR)
Απίστευτο humor στο Ελληνικό twitter με τον ΓΑΠ που τον κάλεσαν στις Κάνες:
Ξεκινούμε με το ΘΕΪΚΟ: 

Ο Λάνθιμος πήγε Κάννες με τον κυνόδοντα. Ο μαλάκας πάει με τους τραπεζίτες. #gap


Μόνο με δύο Κάννες θα γλυτώναμε από το ζαβό -μπάμ μπούμ. #gap

Και ο χρυσός φοίνηκας απονέμεται στον #Gap για την ταινία τρόμου ''Πως να χασεις μια χώρα σε λίγους μήνες''. Δράση, αγωνία, σκηνές βίας.

Ρε ηλίθιε, το θαύμα έγινε στην Καννά, όχι στις Κάννες. Τζάμπα πας. #gap

Εγώ πάντως έχω ικανό τον #gap να γυρίσει απο τις Κάννες και να φέρει τον χρυσό φοίνικα.

Υποπτεύομαι οτι θα βγουν ανέκδοτα με ξανθές και με τον #gap . Θα είναι η πρώτη φορά που η κοτσάνα δεν θ' ανήκει σ' αυτές.

Πάντως αν γυρίσει το ζαβό από τις Κάννες με αυτόγραφο του Μπόρατ, θα το θεωρήσω επιτυχία #G20 #gap

Αρχίζω να πιστεύω πως του Στρος Καν του την εκανε ο #gap επειδη επληττε.

Η Daily Mail φοβάται πραξικόπημα... ο #gap πάλι φοβάται μόνο την #motherMargaret

"Πάλι τα 'Καννες" #GAP

Τι μο Κάννες μωρή σκουληκαντέρα #gap ??? Τι μο Κάννες ...

Πάρ'το χαμπάρι #GAP. Δεν Κάννες για πρωθυπουργός.

Μια φορά πήρε πρωτοβουλία ο #gap και τα γάμησε όλα

Αν μετά τις εκλογές βγει νέος πρωθυπουργός, θα πάρει και το password του @PrimeministerGR στο twitter? #GAP


12 Οκτ 2011

24 Σεπ 2011

PDF thumbnails in 64bit windows7

Εχετε Windows στα 64 bit ? 

PDF Thumbnails γιοκ !

H τεμπελιά εδώ ανήκει στην Adobe. O κόσμος το ζητάει εδώ και 2 χρόνια !

Η λύση από έναν μερακλή: http://www.pretentiousname.com/adobe_pdf_x64_fix/index.html


Cannon raw codec 64bit

To web δίνει καλές λύσεις, σε προβλήματα τα οποία δεν θα 'πρεπε να υπάρχουν!!!

Ευχαριστίες στη Microsoft αυτή τη φορά!

Βλέπετε η Cannon δεν έχει φροντίσει να δίνει 64bit RAW CODEC για τις DSLR της(!) Μόνο 32bit κι όποιος θέλει!

Υπάρχει ένα καλό εμπορικό προϊόν στα 15$, αλλά υπάρχει και ένα δωρεάν από τη MICROSOFT στο 


Λέγεται Microsoft Camera Codec Pack

Προσοχή: 
Για τα 64bit συστήματα κατεβάζετε το MicrosoftCodecPack_amd64.msi
ενώ για τα 32 bit το MicrosoftCodecPack_x86.msi

23 Σεπ 2011

Permanent vista sidebar on seven


Αλλος ένας μπελάς της M$ λύθηκε σήμερα και μπόρεσα να βάλω στα windows7 μια μόνιμη sidebar, η οποία να περιορίζει τις εφαρμογές ώστε να μην πιάνουν το δεξί άκρο της οθόνης.

Η λύση: http://nes.bplaced.net/sidebar7.html


Πρέπει να αποδεχθώ πλέον ότι 2 μέρες το χρόνο από τη ζωή μου είναι αφιερωμένες στην Μ$

21 Σεπ 2011

How to enable Windows Mail in Windows7

Απίστευτη η M$ που θέλει να μας πάει ντε και καλά στο Live Mail! Δεν θέλουμε βρε!

Μετά από απίστευτο ψάξιμο και παίδεμα κατάφερα να έχω το windows mail των vista στα windows7 (και μάλιστα στα 64 bit).

Σας δίνω το καλύτερο άρθρο στο θέμα, κάντε τα βήματα προσεκτικά όπως τα λέει:6 Ιουλ 2011

Δ.Μάρδας Νέες Ιδέες

 Ενα ενδιαφέρον Δελτίο Τύπου του Αν.Καθηγητή Δημήτρη Μάρδα
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Μέλους της Τοπικής Διοίκησης του Περ. Τμήματος της Κεν. Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) και π. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου (2000-2002), στο ΥΠΑΝ


Αρχή κάθε πολιτικής η είναι η πρώτη ιδέα που ‘ρίχνεται στο τραπέζι’ ακόμη και αν η αυτή ηχεί κατ’ αρχάς ως υπερβολική. Από τη στιγμή που ένα προτεινόμενο μέτρο είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου διεργασιών της σκέψης, τότε έχει τη δική του αξία, ακόμη και αν θεωρείται εκ πρώτης όψεως μη υλοποιήσιμο. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής προτείνονται επιλεκτικά κάποια μέτρα πολιτικής, που επιδιώκουν να ξεφύγουν  από τη διαχειριστική λαίλαπα, η οποία δε λύνει από μόνη της το πρόβλημα μας:1)      Η μείωση του φορολογικών συντελεστών επί των κερδών, σε μια περίοδο ύφεσης, ίσως δεν αποφέρει τα αναμενόμενα. Αντίθετα, μια πολιτική φορολογικών κινήτρων που θα συνδεθεί με το ύψος του τζίρου, εκτιμάται ότι θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Μια τέτοια πολιτική μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών συντελεστών, υπό καθεστώς αύξησης του τζίρου. Αναλυτικότερα, ας θεωρήσουμε ως έτος βάσης τον τζίρο του 2010. Αν το 2011 ο τζίρος αυξηθεί από 10% έως 20%, τότε για το πρόσθετο αυτό ποσό ο φορολογικός συντελεστής (επί των διανεμομένων κερδών) προτείνεται να κατέλθει από το 26% στο 18%. Αν αυξηθεί ο τζίρος από 20% έως 25% ο φορολογικός συντελεστής θα μπορούσε να κατέλθει στο 13% κ.ο.κ. Αν όλη αυτή η προσπάθεια οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, τότε θα μπορούσε να υπάρχει και πρόσθετο bonus. Αυτό το μέτρο, προς επεξεργασία από μια ομάδα προβληματισμού με τίτλο ‘Δημιουργικοί πολίτες’, μπορεί να οδηγήσει επίσης και στην περιστολή της φοροδιαφυγής.

2)      Μια ανάλογη πολιτική με bonus μπορεί να εφαρμοστεί και στις αυξημένες εξαγωγές.

3)      Υπουργείο Άμυνας: To Υπουργείο Άμυνας όφειλε από την πρώτη στιγμή να επιδιώξει συνεργασίες με άλλες χώρες (Γερμανία, Γαλλία) στο χώρο της παραγωγής οπλικών συστημάτων, με αγοραστές άλλες χώρες πλην της Ελλάδας. Το όλο εγχείρημα θα μπορούσε ενδεικτικά να αναπτυχθεί με τις ακόλουθους τρόπους: α) Είτε της συμπαραγωγής, β) είτε μεταφοράς μέρους της παραγωγής ξένων εταιριών οπλικών συστημάτων σε ελληνικές εταιρίες, στο πλαίσιο μιας υπεργολαβικής σχέσης, που θα οδηγούσε στην  παραγωγή εξαρτημάτων κ.ά. Κάτι τέτοιο θα απάλυνε τις επιπτώσεις της κρίσης είτε στις γνωστές βιομηχανίες (ΕΑΒ, ΕΛΒΟ) είτε σε άλλες μικρότερες. Η σύμβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά για τα υποβρύχια, που κρέμεται σε μια κλωστή πριν το ναυάγιο της, δεν είναι η μόνη λύση.

4)      Κρατικές προμήθειες: Να κατατεθεί αίτημα της χώρας προς την ΕΕ για κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πολιτικών υπέρ των εγχώριων παραγωγών (προμηθευτών) με την ενεργοποίηση του Άρθρου 140 παρ 1 της Συνθήκης για την ΕΕ και  για τη λειτουργία της ΕΕ, που αντικατέστησε το Άρθρο 115 της Συνθήκης για την Εκ. Επίσης, να δημιουργηθεί μια στρατηγική επιτελική ομάδα (στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εποπτείας που προβλέπεται στο Μνημόνιο 1) στο χώρο των κρατικών προμηθειών. Τα όσα θα προτείνει η ομάδα αυτή θα ακολουθούνται υποχρεωτικά (στις διακηρύξεις) από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις κρατικές προμήθειες, καθώς δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση του θέματος.

5)  Εισαγωγή στην αγορά των ‘τουριστικών ομολόγων’, (μέσω πληρωμών-υποχρεώσεων του κράτους), μιας νέας μορφής κυκλοφορούντων ομολόγων, που θα βελτιώσουν από τη μια πλευρά τη ρευστότητα στην οικονομία και θα καλύπτονται από την άλλη, από ακριβά τουριστικά ακίνητα.(Βλ. αναλυτικότερα http://www.dimiourgikoipolites.gr/index_files/Page485.htm)

6)      Ανάπτυξη καμπάνιας υπέρ των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες της Κοινής Αγοράς. Θα μπορούσε ειδικότερα να δημιουργηθεί ένα διαφημιστικό σποτ όπου στα 15 ή 20 πρώτα δευτερόλεπτα να σημειώνονται τα οφέλη που προέρχονται από το διεθνές εμπόριο και στα υπόλοιπα 15 ή 20 δευτερόλεπτα τα οφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μέσω της κατανάλωσης.

7)      Ενοικίαση για 99 χρόνια ακατοίκητων νησιών βραχονησίδων. Θα παραδοθούν με τη λήξη της σύμβασης με τις εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν. Η εγγύηση που θα καταβληθεί θα ενσωματωθεί στο δημοσιονομικό έλλειμμα και τα ενοίκια θα καλύψουν μέρος του χρέους. Ενοικίαση για 30 χρόνια διαφόρων ΔΕΚΟ, αντί της πώλησής τους.

8)      Διαφάνεια στο χώρο της προσέλκυσης των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και στροφή προς επενδύσεις που οδηγούν στην παραγωγή εμπορεύσιμων (εξαγώγιμων) αγαθών και υπηρεσιών.

9)      Νέα μέτρα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)  έξω από τα τετριμμένα, που αποτελούν βέλτιστες πρακτικές σε άλλα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου δεν προσκρούουν στους κανόνες τους κοινοτικού ανταγωνισμού. Άνω των 100 τέτοιων μέτρων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.mardas.gr, στον τίτλο: ‘Προτάσεις για Ανάπτυξη – Οικονομία’ και στο Άρθρο με τίτλο ‘Εισήγηση για μέτρα στο εμπόριο και παραγωγή’(Μέρος 3).