22 Οκτ 2007

Τι ενδιαφέρει τον κόσμο;

Διαβάζω με ενδιαφέρον τα posts του Bob Rankin κι (όπως πολλοί από μας) αναρωτιέμαι τι ενδιαφέρει πραγματικά τον κόσμο, αυτή τη στιγμή.

Ταυτόχρονα η καταγραφή του εδώ θα είναι ένα σημείο ανφοράς για το μέλλον, για να δούμε πως αλλάζουν αυτά που μας ενδιαφέρουν. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τους υπολογιστές και την τεχνολογία και ορίστε η κατάταξη από το 1 ως το 20:


 • View Private Profile
  Can you view a private Myspace profile?

 • Convert Itunes to MP3 Format
  Liberate your iTunes purchases by converting to MP3

 • Hide Myspace Friends
  Yes, you can hide your Myspace "friends" list. Sort of...

 • Free Satellite TV on PC
  Is the promise of free Satellite TV on your PC too good to be true? (Hint: YES)

 • Send a Free Fax
  Send a Fax for free. Here's how...

 • Radar Detectors
  My little friend on the dashboard...

 • Make Windows XP Run Faster
  Clean out the cyber-sludge and make XP run like new

 • Should I Buy Anti-Virus Software?
  My picks for the best FREE "anti" software

 • Add Music to Myspace
  How to add your own music and sound clips to a Myspace profile

 • Convert VHS to DVD
  Got VHS tapes that are wasting away? Turn them into shiny DVDs

 • Reformat Hard Drive Under XP
  Hard drive trouble? Here's how to reformat and start over

 • Add a Second Hard Drive
  Running short on file space? Install a new drive

 • Low Virtual Memory
  Got the dreaded "Low Virtual Memory" error message? Here's the solution...

 • TV as Computer Monitor
  Go large... use your big-screen TV screen as a computer monitor.

 • Forgot Myspace Password
  Have you forgotten your Myspace password? Some tips on what to do.

 • Fix MBR
  Fix your Master Boot Record.

 • Convert WMA to MP3
  Convert Windows Media Audio (WMA) files to MP3 format.

 • Hard Drive Makes a Clicking Sound
  Hard drive clicking? It's probably a bad omen. Here's what to NOW.

 • Computer Restarts Itself
  If your computer keeps restarting for no apparent reason, it's either gremlins or...

 • Do I Need a Firewall?
  Yes, you do.
 • Δεν υπάρχουν σχόλια: