3 Δεκ 2007

Χάνουμε τα μισά κονδύλια της ΕΕ

Ο δικός μας τίτλος: "Αυτάρεσκοι υπουργοί και έλλειψη ντροπής"

Από το http://www.sofokleousin.gr/archives/6719

Απολαύστε τους!

Μόνον τα μισά από τα εγκεκριμένα κοινοτικά κονδύλια κατορθώνει να απορροφήσει η Ελλάδα, η οποία είναι τελευταία στη σχετική κατάταξη της ΕΕ, με ποσοστό απορρόφησης 53,3%.
Ηδη χάσαμε 838 εκ. ευρώ από το Γ’ ΚΠΣ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ.
Στην ετήσια Εκθεση για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία,επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ημιτελή σημαντικά έργα που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ, όπως ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων και η "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Αρμόδιοι υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες εκφράζουν κάθε τόσο αυταρέσκεια για δήθεν «καλή πορεία των κοινοτικών έργων». Όμως η ετήσια Εκθεση της Κομισιόν για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία, τους διαψεύδει:

Όχι μόνον χάνουμε τα μισά από τα κονδύλια που μας έχουν εγκρίνει, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ημιτελή σημαντικά έργα που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ, όπως ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων και η εισαγωγή της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση.

Λόγω καθυστερήσεων και παρατυπιών στις αναθέσεις-εκτελέσεις έργων, η ΕΕ έκοψε ήδη 518 εκ. από τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την Ελλάδα.

Επιπλέον, η χώρα μας «παραιτήθηκε» οικειοθελώς από κονδύλια 320 εκ ευρώ, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο για τη διαχείριση τους – οι αρμόδιοι ήταν σίγουροι ότι υπήρχαν εξώφθαλμες παρατυπίες που θα τις διαπίστωναν οι κοινοτικοί ελεγκτές.

Στην Εκθεση της αρμόδιας Εποτρόπου Ντ. Χούμπνερ επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα λίγα προγράμματα προχωρούν σχετικά ομαλά: Το μετρό, οι αυτοκινητόδρομοι και κάποιες δράσεις για την τόνωση απασχόλησης.

Όπως τονίζεται, η Ελλάδα έχει χάσει πιο πολλά κονδύλια από όλες τις χώρες-μέλη. Τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν σε έργα όπου έγιναν σοβαρές παρατυπίες, αναγκαστήκαμε να τα επιστέψουμε και η δαπάνη επιβάρυνε τελικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκθεσης, μέχρι 31.12.2006 η Ελλάδα είχε απορροφήσει 12,1 δισ. ευρώ ή το 53,3% των κονδυλίων που είχαν εγκριθεί. Το ποσοαστό αυτό είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη: Η Ιταλία και η Ισπανία έφθασαν το 100%, η Ιρλανδία ήταν στο 82%, ενώ η Πορτογαλία απορρόφησε το 75%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: