6 Ιουν 2010

Λογιστική Απόδειξη Εκχώρησης Αξιογράφων


Σημειώνουμε, για υπενθύμιση, από το εξαιρετικό http://tax-analysis.blogspot.com

Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.

Όσον αφορά τη Λογιστική Απόδειξη Εκχώρησης Αξιογράφων:

– αυτή εκδίδεται από τον λήπτη του στοιχείου (αγαθού ή υπηρεσίας) εφόσον είναι πάνω από 3.000€,

– είναι αθεώρητη,

– μπορεί να εκδοθεί και μηχανογραφικά, αλλά στην περίπτωση αυτή  δέν θα σημαίνεται,

– εκδίδεται από διπλότυπο στέλεχος και συσχετίζεται με το παραστατικό αξίας που αφορά (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο),

– το περιεχόμενο αυτής περιλαμβάνει:

• τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών, όπως εκδότης, αξία, ημερομηνία λήξης, τελευταίος οπισθογράφος κ.λπ.

• καθώς και τα στοιχεία των παραστατικών που εξοφλούνται με τις επιταγές αυτές

– το στέλεχος αυτής διαφυλάσσεται ως αποδεικτικό στοιχείο του τρόπου εξόφλησης για 6 χρόνια (§ 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.).

Η μη έκδοσή της αποτελεί μία γενική παράβαση για το ποινολόγιο
αλλά αποτελεί λόγο ανεπάρκειας για συναλλαγές άνω των 15.000€

[καθότι η διάταξη του άρθρου 30 § 3 περ. δ΄ παρέμεινε 15.000
σε αντίθεση με τη διάταξη της § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
που μειώθηκε στις 3.000, από 15.000]

και για συνολική αξία άνω των 200.000€
έχοντας και τις λοιπές προϋποθέσεις του Νόμου
(μεγάλη έκταση και αδυναμία ελέγχου) κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: