13 Φεβ 2008

Theory and practice

"Θεωρητικά, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. Πρακτικά όμως υπάρχει".

Jan L.A. van de Snepscheut (1953 - 1994), Oλλανδός επιστήμονας πληροφορικής και εκπαιδευτής.


"In theory, there is no difference between theory and practice. But in practice there is".

Jan L.A. van de Snepscheut (1953 - 1994), Dutch computer scientist and educator.

Δεν υπάρχουν σχόλια: