5 Νοε 2007

Η "Τράπεζα των Ταμείων" θα λύσει οριστικά το Ασφαλιστικό.

Εξυπνο! Συμφωνώ και προσυπογράφω.
(H πρωτοτυπη δημοσίευση στο press-gr.blogspot.com)


Γράφει ο Ίων Π. Στεριώτης
Αντιπρόεδρος EuroBusiness
Νομικός και Οικονομικός Σύμβουλος Τραπεζών

Tο Ασφαλιστικό πρόβλημα έχει τόσα βάρη και τόσα λάθη από το παρελθόν και τόσες ανάγκες για το παρόν και το αύριο, που καμιά κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να το λύσει μέσα στον χρόνο, που απομένει μέχρι την κατάρρευση του συστήματος.
Μια ριζική λύση θα ήταν η ίδρυση ή η αγορά Τράπεζας από τα Ταμεία Ασφάλισης. Τα 5 μεγαλύτερα Ταμεία θα μπορούσαν να τοποθετήσουν από 10 εκατ. Ευρώ για την δημιουργία του αρχικού κεφαλαίου ίδρυσης και εν συνεχεία όλα τα Ταμεία θα τοποθετούσαν τα διαθέσιμα τους στην νέα Τράπεζα υπό μορφή καταθέσεων.
Με τον τρόπο αυτό και οι καταθέσεις των Ταμείων θα είχαν υψηλότερες αποδόσεις αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα ένοιωθαν ότι έχουν την δική τους Τράπεζα, που θα τους παρείχε χαμηλότοκα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια αλλά και πιστωτικές κάρτες.
Η νέα Τράπεζα θα μπορούσε να απορροφήσει και ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων των δεκάδων Ταμείων, που θα χάσουν την δουλειά τους μετά τις συνενώσεις των Ασφαλιστικών Φορέων.
Η Τράπεζα των Ταμείων θα μοιράζει τις συντάξεις όλων των Ταμείων, που είναι μια λίαν αποδοτική δραστηριότητα, και θα διαχειριζόταν με ασφάλεια και πολλαπλούς ελέγχους τις τοποθετήσεις σε μακροχρόνια Κρατικά Ομόλογα.
Σήμερα μια από τις Ελληνικές Τράπεζες ανακοίνωσε κέρδη εννεαμήνου ύψους 700 εκατομμυρίων Ευρώ. Αν η Τράπεζα των Ταμείων κατάφερνε μέσε σε μια τριετία να έχει κέρδη 500 εκατομμυρίων Ευρώ τον χρόνο, το ασφαλιστικό πρόβλημα θα λυνόταν μόνο του, χωρίς καμία επιβάρυνση των φορολογουμένων, γιατί τα ετήσια κέρδη θα προστίθεντο κάθε χρόνο στο συνολικό διαθέσιμο των Ασφαλιστικών Ταμείων για συντάξεις.
Σίγουρα υπάρχουν υφιστάμενα συμφέροντα, που εκμεταλλεύονται σήμερα τα κεφάλαια των ταμείων για δικό τους όφελος και για να έχουν οι ίδιοι κέρδη, υψηλούς μισθούς και συντάξεις των 3.000 Ευρώ τον μήνα.
Αλλά η Κυβέρνηση έχει την δύναμη και όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα σταθούν στο πλάι της, για μια λύση, που θα μπορούσε να λύσει οριστικά το ασφαλιστικό πρόβλημα όλων των εργαζομένων και όλων των συνταξιούχων.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: